Nghĩa vụ của Hội viên

        1. Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội, Nghị quyết của Đại hội cũng như quyết định của Uỷ ban Hội.

        2. Đóng lệ phí gia nhập Hội và Hội phí theo quy định đã được thông qua toàn thể Đại hội. Hội viên danh dự không phải đóng Hội phí.

        3. Tham gia các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.

        4. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng thực hiện mục đích của Hội; tham gia, đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động phát triển Hội.


Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak

Điện thoại: 02623.873399 - fax 02623.3855574

Email: doanhnhantredaklak@gmail.com

© 2015 Hội DNT Tỉnh Đắk Lắk