Một số hình ảnh của thành viên

SẢN PHẨM NỐI BẬT

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Thái Minh Cường

Địa chỉ: Buôn Jốk, xã EahDinh, huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk

Email:

Website:

Người đại diện: Thái Phương

Chức vụ: Giám đốc

HỘI VIÊN / BẤM CHỌN ĐỂ XEM CHI TIẾT
Copyrights @2015, Hội Doanh Nhân Trẻ Daklak